ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 (ชุดที่ 2)
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. การปรับเปลี่ยนขนาดของไฟล์รูปภาพโดยสัดส่วนภาพคงเดิมทำได้โดยวิธีใด
Layer --> Flatten Image                                      
Image --> Canvas Size 
                                       
Edit --> Resize
Image --> Image Size

2.ในการพิมพ์ข้อความลงบนโปรแกรม เราควรคลิกที่ใด
Filter
Image
Layer
Type

3. ในการ Copy ไฟล์แบบง่ายๆสามารถใช้วิธีใด
กด Ctrl + V
กด Shift + C     
กด Ctrl + C       
กด Shift + V

4. ในกรณีแถบเครื่องมือส่วนใดส่วนหนึ่งหายไป จะเรียกกลับมาคืนจะใช้คำสั่งใด
Windows
 Format
Tools
View

5.จุกต้องการดูดสีต้นฉบับหรือสีที่ต้องการต้องใช้เครื่องมือตัวไหน
Brush Tools
Eyedropper Tool

Magic wand Tool
Paint Bucket Tool

6. ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้เทสีแบบไล่เฉดสี
Paint Bucket Tool         
Pencil Tool
Gradient Tool         
Brush Toolย

7. Bevel and Emboss เป็นคำสั่งสำหรับทำอะไร
ทำเงาให้กับภาพ
ทำเส้นขอบให้กับภาพ
ทำลายพื้นหลังให้กับภาพ
ทำภาพให้มีลักษณะนูน 

8. นิดต้องการสร้าง background ลายจุด นิดต้องใช้คำสั่งอะไร
Filter>pixelate
Filter>noise
Filter>sketch

Filter>Distort

9. ถ้านิดต้องการสร้าง background ลายแสงอาทิตย์ นิดต้องใช้คำสั่งอะไร 
Filter>pixelate
Filter>sketch
Filter>noise
Filter>Distort

10.
การปรับค่า Opacity จะมีผลต่อภาพอย่างไร
ทำให้ภาพมีความเข้ม จาง
ทำให้ขอบภาพฟุ้ง เบลอ
ทำให้ตัวภาพฟุ้งเบลอ
ทำให้ภาพมีกรอบ