ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 (ชุดที่ 1)
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. Graphic มาจากภาษาใด
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโรมัน
ภาษาเบสิค
ภาษากรีก

2. Photoshop เป็นโปรแกรมของบริษัทใด
Adope   
Adobe
Mocro
Macromedia

3. ตัวอักษรย่อ CS ? ในชื่อ Photoshop CS เป็นคำย่อจากข้อใด ?
Creative Smart
Creative Sign        
Creative Suite         
Creative Smooth

4. ข้อใดวิธีเปิดใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
Start -> Programs -> Adobe Photoshop
Start -> Run -> Adobe Photoshop
Start -> Setting -> Adobe Photoshop
Start -> Control panel -> Adobe  Photoshop

5.หากต้องการสร้างไฟล์ใหม่ เพื่อออกแบบชิ้นงานต้องทำอย่างไร
Layer -> New -> กำหนดค่าที่ต้องการ
File -> New -> กำหนดค่าที่ต้องการ

File -> Browse -> กำหนดค่าที่ต้องการ
Layer -> New fill layer -> กำหนดค่าที่ต้องการ

6. การเลือกสีพื้นหลังเป็นแบบ Transparent หมายถึงข้อใด
ให้พื้นหลังมีสีขาว
ให้พื้นหลังมีสีตามที่เลือก
ให้พื้นหลังโปร่งใส
ให้พื้นหลังมีสีตามสี Foreground ที่เลือก

7. ข้อใดไม่ใช่หน่วยของความกว้างและความสูงของภาพใน Photoshop
Pixel

Inch
Points
 km

8. ไฟล์พื้นฐานของ Photoshop มีนามสกุลอะไร
PSD
DOC
POS
JPG

9.ภาพกราฟิกที่ใช้กับคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท
1  ประเภท
2  ประเภท
3  ประเภท
4  ประเภท


10.
ภาพที่ผ่านการตกแต่งจาก photoshop จะได้ผลลัพธ์ภาพเป็นภาพแบบใด
Raster
Pixels์
vector
Bitmap