แบบทดสอบเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ถ้าพูดถึงงานกราฟิก ข้อใดกล่าวถูก
งานที่บอกถึงความสวยงามเย้ายวนใจ
งานภาพทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต
งานที่เกี่ยวกับการใช้สีทุกชนิด
งานที่เกี่ยวกับภาพและสัญลักษณ์ต่างๆ

2.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของงานกราฟิก
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภาษาพูดและภาษาเขียน
ช่วยสื่อความคิดถึงกันได้ชัดเจนถูกต้อง
ช่วยให้การสื่อสารเข้าใจได้ง่าย

ช่วยให้เกิดความสามัคคีของคนในสังคม

3. Pixel หมายถึงข้อใด
จำนวนจุดเลเซอร์ที่เครื่องสามารถผลิตได้ต่อนิ้ว
หน่วยของจำนวนจุดที่มากที่สุดที่จอคอมพิวเตอร์สามารถผลิตได้
จุดเล็กๆที่รวมกัน ทำให้เกิดขึ้นเป็นภาพ
ความละเอียดของการแสดงผลของเครื่องพิมพ์

4. ความละเอียดของเครื่องพิมพ์มีหน่วยเป็นอะไร
dpi
Pixel
cgi
ppi

5.โหมดสีสำหรับงานพิมพ์ประกอบด้วยสีใดบ้าง
Cyan, Magenta, Yellow, Black
Red, Green, Blue
Cyan, Magenta, Yellow, Brown
Red, Gray, Blue

6. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก
ใช้แผงวงจรที่มีประสิทธิภาพและมีหน่วยความจำมาก
มีหน่วยประมวลผลกลางที่ทำงานเร็ว
ใช้จอภาพแบบใดก็ได้ ไม่มีข้อจำกัด
มีหน่วยความจำที่มีความจุมาก

7. การใช้ภาพสัตว์อธิบายให้เด็กรู้จักชื่อสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นการใช้งานกราฟิกตามคุณสมบัติข้อใด
งานกราฟิกใช้แทนภาษาพูด
งานกราฟิกดึงดูดความสนใจ
งานกราฟิกช่วยให้จดจำได้มากและรวดเร็ว
งานกราฟิกเข้าใจได้ง่าย

8. การ์ตูนโดเรมอน เป็นภาพกราฟิกแบบใด
2 มิติ
3 มิติ
4 มิติ
5 มิติ

9.เครื่องหมายจราจรที่พบเห็นทั่วไปเป็นงานกราฟิกที่มีคุณสมบัติอย่างไร
เป็นกฎที่ควรปฏิบัติ
เป็นสัญลักษณ์สำหรับสื่อความหมาย
เป็นกฎสากลที่ใช้เหมือนกันทั่วโลก
เป็นกฎข้อบังคับ


10. งานกราฟิกถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร
เพื่อใช้เป็นสื่อในการคิดและสื่อความหมาย
เพื่อความสวยงาม
เพื่อความสะดวกสบาย
เพื่อความทันสมัย