ภาพบรรยากาศการอบรม

ครูวรวรรณ เหรียญทอง เจ้าของโครงการฯ กล่าวรายงาน
โดยมี ส.อ.เลอพงศ์ ยังเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 29 - 30 พ.ย. 2551

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ... สนุกสนาน ... ก้าวไกลทัน IT
สมาชิกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ .... ครูร.ร.บ้านหมี่วิทยา/ ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ และร.ร.จ้นเสนเอ็งสุวรรณ์นุสรณ์ก็เข้าอบรมด้วย
มุ่งมั่น..ตั้งใจจริง...เพื่อลูก ๆ ชมพู-ขาว รองฯอาคม ศรีเหนี่ยงก็มาให้กำลังใจ ไม่ยากอย่างที่คิดหรอก


โครงการ พัฒนาบุคลากร (ครูก้าวไกลทัน IT) ประจำปี 2551 ... ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


ขอให้คุณครูที่เข้าอบรมทุกท่านส่งผลงานภายในวันที่ 3 ธ.ค. 51 และรับเกียรติบัตรในวันที่ 5 ธ.ค. 51