โครงงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระ
Healty body จากสายธารสู่ความงาม
เกษตรน่ารู้ โลกบอกว่า Just Say No
วิถีไทยห่างไกลความฟุ่มเฟือย สนุกกับคำ
ชีวิตไทยไร้สารพิษ English คิดสนุก
สมาร์ทคิดกับคณิตศาสตร เรื่องใกล้ตัวน่าเรียนรู้
เคล็ดไม่ลับบนแผ่นกระดาษ