ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 5 วัน 4 คืน
ตามรอยซีรี่ย์เกาหลีชื่อดัง Winter love song สวนสนุกเอเวอร์แลน์ ล่องทะเลสาปชงจู

นัมซาน ทัศนศึกษาย่าน อิเตวอน เมียงดง

สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบิสิเนสแอร์ (เที่ยวบินที่ 8B 868) เดินทางสู่สนามบินอินชอน 10 ต.ค. 53
ที่ถ่ายทำละครทีวี
Winter love song
เดินทางสู่เมืองชุนชอน ลงเรือสู่เกาะนามิ ชมวิวทิวทัศน์ที่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter love song
และเดินทางสูทะเลสาบชงจู ล่องเรือชมทิวทัศน์ (11 ต.ค. 53)
เช้า่เดินทางสู่อันโบ ชมหมู่บ้านใต้น้ำ มโบ่ายเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี
และพบกับ "ไลเกอร์" ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นระหว่างสิงโตกับเสือ (12 ต.ค. 53)
     
ชมโสมคุณภาพเยี่ยมของรัฐบาลเกาหลี ชมพระราชวังเคียงบ๊อก พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
และผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ณ กรุงโซล (13 ต.ค.53)
หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน - shopping นัมแดมุนและ เมียงดง และเดินทางกลับโดยเที่ยวบิน (เที่ยวบินที่ 8B 868) (14 ต.ค.53)

อาหารเกาหลี : มูด้ง (กํวยเตี๊ยว) : พูลโกกิ (หมูกะทะ) : Shabu Shabu (สุกี้เกาหลี)

คาลบิ (หมูย่างเกาหลี) : ไก่ตุ๋นโสม (อาหารฮ่องเต้) :