ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชุมนุม ICT CLUB
ปี 2555

        
       
  ชุมนุม ICT CLUB  รับรางวัลหนังสั้นผู้แสดงยอดเยี่ยม เรื่องแสงเทียนแห่งชีวิต   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 วันที่ 26 มกราคม 2555 ที่อิมแพคเมืองทองธานี  (ภาพรับรางวัล)  (เกียรติบัตร)