ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชุมนุม ICT CLUB
ปี 2554

        
           
   
รางวัลชมเชยการสร้างเกมมัลติมีเดีย นักเรียนชุมนุม ICT CLUB โรงเรียนปิยะบุตร์  เข้าค่าย IT Camp ที่มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งแต่  
วันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2554  ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันเกมมัลติมีเดีย    ภาพกิจกรรมการอบรม-แข่งขัน

         
             
นักเรียนชุมนุม ICT CLUB โรงเรียนปิยะบุตร์ จำนวน 7 ทีม ได้รับคัดเลือก   เข้ารับการอบรมปฏิบัติการโครงการ
นักข่าวน้อยประจำเว็บไซต์กระจิบข่าว   ของสพฐ.ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย.2554 ณ โรงแรม Maxx กทม.
ดูภาพกิจกรรม :: 1 | 2 | 3|
       
             
นักเรียนชุมนุม ICT CLUB โรงเรียนปิยะบุตร์ ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม ผลิตหนังสั้น
   เพื่อการเรียนการสอน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการ
   การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20 -24 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรม Maxx กทม.
   ดูภาพกิจกรรม :: 1 | 2 |


                    ICT CLUB ไ้ด้ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จาก
การแข่งขันคอมพิวเตอร์งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตฯ ปี 2554 วันที่ 3-4 ธ.ค.54 ณ.โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ชมผลงาน >> แข่งเว็บ(เหรียญทอง) >> Pro-Desktop (เหรียญทอง)>> 2D Animation (เหรียญเิงิน)>>
E-book  (เหรียญทอง)  อัจฉริยะทางไอที (เหรียญทองแดง)   <<ชมภาพการแข่งขัน >>
                     ชุมนุม ICT CLUB  รับรางวัลหนังสั้นผู้แสดงยอดเยี่ยม เรื่องแสงเทียนแห่งชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 26 มกราคม 2555 ที่อิมแพคเมืองทองธานี  (ภาพรับรางวัล)
    (เกียรติบัตร)