ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชุมนุม ICT CLUB
ปี 2552

      
        
  รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ
(สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล)

นักเรียนชุมนุม ICT CLUB เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าแข่งขัน คอมพิวเตอร์ การเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม WebEditor งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ ณ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2553 ได้รางวัล ที่ 2 เหรียญทอง (ระดับชั้นม.ต้น) และเหรียญเงิน (ระดับชั้นม.ปลาย) <ูบรรยากาศการแข่งขัน> < ูผลงาน > <<เกียรติบัตร ครู|| ม.ต้น || ม.ปลาย >> <ภาพแห่งความสำเร็จ>

     
         
  นักเรียน ICT CLUB เป็นตัวแทนของสพท.ลพบุรีเขต 1 เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ โรงเรียรพิบูลวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2552 จำนวน 4 รายการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจำนวน 2 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ
และ รางวัลชมเชย จำนวน 1 รายการ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ จำนวน 2 รายการ  ดูภาพบรรยากาศการแข่งขัน >> คลิกที่นี่
     
      
นักเรียน ICT CLUB ได้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนพระนารายณ์ และ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 7 รายการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจำนวน 6 รายการและ เหรียญทองแดง
จำนวน 1 รายการ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 4 รายการ
>> คลิกที่นี่

       นักเรียน ICT CLUB ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันออกแบบเว็บไซต์สถานศึกษา 3D ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 เมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2552
(นายภาคภูมิ เภาพาน และนายอุกฤษณ์ รักษ์พุก )
  
  
     นักเรียน ICT CLUB
ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (นายภาคภูมิ เภาพาน และนายอุกฤษณ์ รักษ์พุก
ระดับชั้นม.ปลาย) และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ด.ญ.ปฏิพันธ์ พัฒนเจริญ และด.ญ.นฤมล ตาใส ระดับชั้นม.ต้น)
ในการแข่งขันเขียนเว็บไซต์ งานมหกรรมเครือข่าย เยาวชนแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคที่ 1 ครั้งที่ 4
วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (ชมภาพการแข่งขัน)

    
         นักเรียน ICT CLUB
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการเขียนเว็บไซต์ (26 มิถุนายน 2552) ประจำปี 2552
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ 5 รั้งป้องกัน” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เท่...ดี...ไม่ต้องมียาเสพติด”
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี(ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรีเข้าแข่งขันระดับภาค) (ชมภาพการแข่งขัน)
(ด.ญ.ปฏิพันธ์ พัฒนเจริญ และด.ญ.นฤมล ตาใส ระดับชั้นม.ต้น) (นายภาคภูมิ เภาพาน และนายอุกฤษณ์ รักษ์พุก
ระดับชั้นม.ปลาย)


        
นักเรียน ICT CLUB ได้รับ โล่พร้อมเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันเขียน Home Page ในงาน Ayutthaya ICT and Electric Fair 2009 ณ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 มิถุนายน 2552
(นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 15 ทีม) : นายภาคภูมิ เภาพาน ม.5/1และ นายอุกฤษณ์ รักษ์พุก ม.4/2    
<<ดูภาพการแข่งขัน>>
    <<ชมผลงาน>> 

     


          นักเรียน ICT CLUB ได้รับ โล่พร้อมเงินรางวัลชมเชยระดับประเทศ
โครงการประกวด
ออกแบบเว็บไซต์
ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 2 Green Web Green Contest หัวข้อเรื่อง"สาระสร้างสรรคร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม"
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ วันที่ 1-3 เมษายน 2552 :นายภาคภูมิ เภาพาน ม.5/1
นายอุกฤษณ์ นันอุมาลี ม.4/ และนายอุกฤษณ์ รักษ์พุก ม.4/2   <<ดูภาพการแข่งขัน>
    <<ชมผลงาน>>
       


          นักเรียนชุมนุม ICT ได้รับเกียรติบัตร รับรองสื่อประเภทเว็บเพจ ที่มีคุณค่าสำหรับ เยาวชน เรื่อง Globa Warming
ภาวะโลกร้อนระดับเหรียญเงินในโครงการประกวดสื่อ ดิจิตอลเพื่อ การเรียนรู้ (Digital Learning Contest) คร้งที่ 1
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตน ราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 30 มกราคม 2552 : นายภาคภูมิ เภาพาน
ด.ญ.เบญจมาศ บุญฟู และด.ญ.กรรัตน์ บุญศร ี
<<ชมผลงานครู>> <<ชมผลงานนักเรียน>>