โล่พร้อมเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่้ 1
การแข่งขันเขียน Home Page ในงาน Ayutthaya ICT and Electric Fair 2009
ณ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 มิถุนายน 2552
: : ชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 15 ทีม : :


...ICT CLUB...
CONGRATULATIONS   TO

นายภาคภูมิ เภาพาน นักเรียนชั้น ม.5/1

  นายอุกฤษณ์ รักษ์พุก นักเรียนชั้น ม.4/2


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

แข่งขันเขียน Home Page
ในงาน Ayutthaya ICT and Electric Fair 2009

12 มิถุนายน 2552
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ICT CLUB ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
รายงานตัวเข้าแข่งขัน
บรรยากาศการแข่งขันตั้งแต่เวลา 10.30 -15.00 น.
ประกาศผลการแข่งขัน - รับรางโล่และเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1