รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่้ 1
ในการเขียนเว็บไซต์ (26 มิถุนายน 2552) ประจำปี 2552 ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ 5 รั้งป้องกัน” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เท่...ดี...ไม่ต้องมียาเสพติด”  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
: : ชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน : :
รางวัลที่ 1
การเขียนเว็บไซต์ ระดับชั้นม.ต้น

                   ...ICT CLUB...
           CONGRATULATIONS   TO

นายภาคภูมิ เภาพาน นักเรียนชั้น ม.5/1

นายอุกฤษณ์ รักษ์พุก นักเรียนชั้น ม.4/2

ด.ญ.นฤมล ตาใส นักเรียนชั้น ม.3/5

ด.ญ.ปฏิพัทธ์ พัฒนเจริญ นักเรียนชั้น ม.3/5

      รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
  เป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรี เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์
              ระดับภาคฯ วันที่ 3 ก.ค. 2552
   ณ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาบางใหญ่ จ.นนทบุรี
รางวัลที่ 1
การเขียนเว็บไซต์ ระดับชั้นม.ปลาย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ICT CLUB ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
บรรยากาศการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดลพบุรี
บรรยากาศการแข่งขันตั้งแต่เวลา 9.00 13.00 น.
ประกาศผลการแข่งขัน - รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทั้งม.ต้น และม.ปลาย