แข่งขันคอมพิวเตอร์
ในงานแข่งขันความสามารถทางวิชาการ
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
7-8 ธันวาคม 2550

รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ในการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Word 2003
นายภาคภูมิ   เภาพาน   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
  เชิญชมผลงานได้ที่นี่