Header image
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชางานธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่วงชั้นที่ 4
line decor
  กลับหน้าแรก
line decor
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


 
 

 

   
 
ครูผู้สอน ครูวรวรรณ เหรียญทอง
  โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
  ติดต่อ ครูผู้สอน หรือ vorravan@hotmail.lcom