ทดสอบบทที่ 4
เรื่อง การติดต่อสื่อสาร
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดกล่าวถึงการสื่อสารได้ถูกต้อง
มาลีโทรศัพท์คุยติดต่อกับเพื่อน
ชูใจโทรเลขบอกให้เพื่อนมารับที่รถไฟ
นิดาส่งจดหมายไปหานิพนธ์ที่ต่างจังหวัด              
ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดกล่าวถึงองค์ของการสื่อสารได้ถูกต้อง
มีผู้ส่งสาร             
มีผู้รับข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร
ถูกทุกข้อ

3.  กระบวนการสื่อสารจะเริ่มต้นจากส่วนใด
ผู้รับข่าวสาร         
ผ่านสื่อกลาง

ผู้ส่งข่าวสาร
ช่องทางการสื่อสาร

4.  บุคคลในข้อใดที่เป็นผู้มีลักษณะของผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการสื่อสาร
สมศรีเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สมศักดิ์ไม่คบใครเพราะกลัวจะวุ่นวาย
สมชายไม่ชอบอ่านหนังสือหรือดูรายการทีวี      
สมบัติเป็นคนที่มีความกลัวในการพูดต่อสาธารณชน

5. ผู้ประสบผลสำเร็จในการสื่อสารควรมีลักษณะอย่างไร
มีความตั้งใจทำงาน
มีความซื่อตรง ช่างสังเกต
มีความเสียสละ
มีความกตัญญูกตเวทิตา

6. ภาษาในข้อใดที่เหมาะสมกับการสื่อสาร
เป็นสุภาษิตคำคม
เป็นคำที่บรรยายลักษณะเห็นภาพพจน์ได้ชัดเจน 
เป็นคำสุภาพ กะทัดรัด เข้าใจง่าย            
เป็นคำที่นิยมใช้คำศัพท์วัยรุ่นผสมเพื่อให้เข้าใจง่าย

7. ข้อใดหมายถึงการสื่อสารทางตรง
การโทรเลข          
การแจกใบปลิว
การใช้ข่าวจากหนังสือพิมพ์
การเจรจาซื้อขายด้วยวาจา 

8. ข้อใดจัดเป็นการสื่อสารทางอ้อมที่ถูกต้อง
สมคิดอีเมล์ถึงเพื่อนที่ต่างประเทศ            
มาลีปรึกษากับเพื่อนว่าจะขายอะไรดี
สมพิศเจรจาซื้อขายที่ดินกับเจ้าของที่ 
วิทยากับเพื่อนจัดอภิปรายเกี่ยวกับราคาสินค้าในปัจจุบัน

9. การติดต่อสื่อสารในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมกันมากคือข้อใด
โทรเลข

โทรศัพท์     
อินเทอร์เน็ต            
คอมพิวเตอร์

10.
การเรียนแบบ E-Learning เป็นการเรียนลักษณะใด
การเรียนแบบออนไลน์
การเรียนแบบทางอ้อม         
การเรียนแบบทางตรง

การเรียนแบบทางไปรษณีย์