ทดสอบบทที่ 10
เรื่อง การเลือกซื้อสินค้า
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. การเลือกซื้อสินค้าและบริการควรพิจารณาอย่างไร
พิจารณาตามความจำเป็นและความต้องการ
พิจารณาวิธีการที่จะซื้อว่าจะซื้อด้วยเงินสดหรือเงินผ่อน
ก่อนซื้อควรมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการก่อน      
ถูกทุกข้อ

2.ลักษณะข้อมูลที่จะช่วยในการเลือกซื้อสินค้าคือข้อใด
ข้อมูลมีรายละเอียดน้อย
ข้อมูลเข้าใจยาก การสื่อความหมายไม่ชัดเจน
ข้อมูลที่นำเสนอไปตามความเป็นจริงมีอคติและความคิดเห็นส่วนตัว
ข้อมูลระบุเฉพาะจุดเด่น เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

3.   ข้อควรพิจารณาบริการพิเศษเป็นอย่างไร
สินค้ามีคุณภาพ
มีของแถมกับชนิดของสินค้ามาก
บัตรกำนัลและข้อเสนอพิเศษ
การแจกแผ่นพับนำเสนอสินค้าแบบบริการ

4.  เหตุใดจึงต้องมีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินค้าก่อนที่จะซื้อ
เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีและราคาไม่แพงเกินไป
เพื่อที่จะต่อรองราคาสินค้าได้ง่ายขึ้น
เพื่อให้ทราบยี่ห้อของสินค้าชนิดนั้น ๆ   
เพื่อนำไปขายต่อที่บ้านได้อีกทอดหนึ่ง

5. ร้านประเภทใดที่มีพนักงานช่วยบริการนำของไปส่งที่รถเมื่อซื้อสินค้าจำนวนมาก
ซูเปอร์มาร์เกต
ร้านจำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง
ร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก
ร้านชำ

6. ข้อควรปฏิบัติก่อนการเลือกซื้อสินค้าและบริการเป็นอย่างไร
สินค้าไม่มีการกำหนดข้อจำกัดของสินค้า
ตัดสินใจเลือกโดยเชื่อจากคำโฆษณาของสินค้าและบริการ
ตรวจดูฉลากสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อก่อนตัดสินใจ   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพและปริมาณสินค้านาน ๆ ครั้ง

7.เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการคือข้อใด
ค่านิยม
ฐานะทางเศรษฐกิจ
วัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ถูกทุกข้อ

8. E-Commerce หมายถึงอะไร
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
บริการ Net 2 Phone
บริการโอนย้ายข้อมูล   
ไปรษณีย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

9. ผู้ที่ซื้อสินค้าจะได้รับประโยชน์อะไรจาก E-Commerce
ช่วยให้ผู้ใช้มีความรู้มากยิ่งขึ้น

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
ช่วยให้ค้นคว้าข้อมูลได้ตามความสนใจ        
ช่วยให้คนสนใจซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้มากยิ่งขึ้น

10.
Business To Business
การค้าระหว่างบริษัทกับบริษัท
การค้าระหว่างบุคคล        
การค้าระหว่างบริษัทกับผู้บริโภค
การค้าระหว่างองค์กรเอกชนกับองค์กรของรัฐ