ภาพบรรยากาศการแข่งขัน
IT easy Green Web Green Contest

สาระสร้างสรรค์ ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
1-3 เมษายน 2552

นักเรียนชุมนุม ICT ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 1 ใน 14 ทีมทั่วประเทศ
ทีม Maximum ได้รับรางวัลชมเชย


ดูภาพบรรยากาศการแข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ... สนุกสนาน ... สู่เส้นทาง IT ถ้าสนใจปีหน้าพบกันใหม่นะจ๊ะ
สู้ตาย ๆๆๆๆ
เราทำได้...นี่คือความภาคภูมิใจของเรา เท่ กับ พี่ ๆ ม.รังสิต ถ่ายรูปรวมกับเพื่อน ๆ ที่ได้รางวัล


โครงการ IT easy Web Contest ประจำปี 2551 ... ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


ทีม Maximum :นายภาคภูมิ เภาพาน /ด.ช.อุกฤษฎ์ รักษ์พุก/ด.ช.อุกฤษฎ์ นันอุมาลี ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ
ในหัวข้อ Green Web Green Contest "สาระสร้างสรรค์ ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม"