ภาพบรรยากาศการอบรม


นายพรชัย ยิ้มพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ
22 พ.ย.2551


ท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ
คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยรังสิต
น้อง ๆ ปิยะบุตร์และพี่ ๆ ม.รังสิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ... สนุกสนาน ... สู่เส้นทาง IT ถ้าสนใจปีหน้าพบกันใหม่นะจ๊ะ
พวกพี่ ๆ สอนเก่ง .... หนูทำได้หมด ครู-พี่ ๆ บางคนแอบไปเรียนขั้น Advance สนุก ๆๆๆ มาก ...ขอบอก
เวลามีค่ามาก...สำหรับพวกเราชาว IT

ผู้อำนวยการเป็นประธาน
ในพิธีปิดการอบรมฯ
23 พ.ย.2551


โครงการ IT easy Web Contest ประจำปี 2551 ... ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


ขอให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมทุกคนจัดทีม เพื่อส่งประกวด
ในหัวข้อ Green Web Green Contest "สาระสร้างสรรค์ ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม"