กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

และชุมนุม ICT สัญจร โรงเรียนปิยะบุตร์

ครูธนาพร - ครูวรวรรณ เหรียญทอง ที่ปรึกษาชุมนุม ICT สัญจร

ผู้อำนวยการธรรศ ระลึกมูล

มอบโล่ห์โครงการประกวดสื่ออินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

ของ thaigoodview.com ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

เชิญชมผลงานได้ที่นี่