นายภาคภูมิ เภาพาน ชั้น ม.5/1

........................................

เหรียญเงิน ระดับประเทศ

การสร้าง Web ด้วยโปรแกรม Web Editor
ระดับชั้นม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2552

(สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล)

TOP


นายอุกฤษณ์ รักษ์พุก ชั้น ม.4/2

..............................................

เหรียญเงิน ระดับประเทศ

การสร้าง Web ด้วยโปรแกรม Web Editor
ระดับชั้นม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2552

(สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล)

TOP


นางสาวชลดา ทองดี ชั้นม.5/1

 ..............................................

เหรียญเงิน ระดับประเทศ

การสร้าง Web ด้วยโปรแกรม Web Editor
ระดับชั้นม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2552

(สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล)

ดูหน้าต่อไป>>