ด.ญ.ปฏิพัทธ์ พัฒนเจริญ ชั้นม.3/5 เหรียญทอง ระดับประเทศ (อันดับที่ 2)
การสร้าง Web ด้วยโปรแกรม Web Editor ระดับชั้นม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2552
(สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล)ด.ญ.นฤมล ตาใส ชั้นม.3/5 เหรียญทอง ระดับประเทศ (อันดับที่ 2)
การสร้าง Web ด้วยโปรแกรม Web Editor ระดับชั้นม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2552
(สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล)


ด.ญ.รสสุคนธ์ ประสมสุข ชั้นม.2/5 เหรียญทอง ระดับประเทศ (อันดับที่ 2)
การสร้าง Web ด้วยโปรแกรม Web Editor ระดับชั้นม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2552
(สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล)

ดูหน้าต่อไป>>