รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทย
ครูผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ระดับประเทศ
โครงการ Thailand Innovative Teachers Learderships Awards 2015
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 
(บริษัทไมโครซอฟท์ ร่วมกับสพฐ.)

 

 

 

Top