เป็นผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น  สร้างชื่อเสียงแก่ตน  และเสริมสร้างเกียรติภูมิสถาบัน

ได้รับ การเชิดชูเกียรติให้เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ  ประจำปี  ๒๕๕๓

... รุ่น 19 ...
คุณครูวรวรรณ เหรียญทอง
พลตรีนเรนทร์ สิริภูบาล
พันโทพรชัย ไข่สนอง
รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าเกียรติยศกับท่านวินัย รอดจ่าย

ศิษย์เก่าเกียรติยศ  ประจำปี  ๒๕๕๓ ... (รุ่น 19 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา)

เพื่อน ๆ รุ่น 19 .... มาแสดงความยินดี