ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 6 วัน 5 คืน
มนฑลยูนาน (คุณหมิง - ลี่เจียง - ต้าลี่ - ป่าหินซื่อหลิน)

สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไชน่า อิสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU 742) 11 ต.ค. 51
คุณหมิง - ต้าลี่ -เจดีย์สามองค์ - โรงถ่ายภาพยนต์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า - เมืองโบราณต้าลี่ (12 ต.ค. 51)
 
ต้าลี่ - ลี่เจียง - เสาร์หยกท้องฟ้า - สระมังกรดำเฮยหลงถาน (13 ต.ค. 51)
อาหารเช้า ....ที่โรงแรมก่อนเดินทางไปภูเขาหิมะมังกรหยก

อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION - เมืองโบราณลี่เจียง (14 ต.ค.51)
       
เดินทางกลับสู่คุณหมิง - ดูการสาธิตชา - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(ต้าลี่) 15 ต.ค. 51
ตำหนักทองจินเตี้ยน - วัดหยวนธง - ป่าหินซื่อหลิน - และเดินทางกลับโดยเที่ยวบิน MU 741