JUST SAY NO แค่บอกว่าไม่คุณก็ทำได้


ปัญหายาเสพติดของวัยรุ่น

                                                    
                 
ยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่ยิ่งใหญ่ ที่ต้องการการแก้ไขอย่างจริงจัง
และอย่างจริงใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่เหนือสิ่งอื่นใด
ถ้าท่านเป็นวัยรุ่นที่เลือกหัวข้อนี้ ขอบอกทันทีเลยว่า
ท่านคือส่วนที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหา
อ่านต่อ>>>
                 


สิ่งเสพย์ติดประเภทต่างๆ

    
สิ่งเสพย์ติดในปัจจุบันนี้ เท่าที่ทั่วโลกได้ค้นพบและพิสูจน์แล้วปรากฏว่า
     มีสิ่งเสพย์ติดที่แบ่งตามสภาพของยาไม่ต่ำกว่า 116 ชนิด
     อ่านต่อ>>>

จัดทำโดย เด็กหญิงเบญจมาศ บุญฟู และ เด็กหญิงกรรัตน์ บุญศรี โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1
E-mail : gmt731@hotmail.com    Phone : 080-0203132