ชมผลงานนักเรียน .... ICT CLUB
ค่ายอัจฉริยภาพ 22 สิงหาคม 2552 ... สร้างง่าย ๆ ด้วย Desktop Author

มุ่งมั่นสู่ในฝัน.. ฝ่าฟันอุปสรรค.. เน้นหนักปฎิบัติ.. ผสมผสานบูรณาการ... สร้างสรรค์คุณภาพผลงาน   

ชมผลงาน ทีม 1 ทีม 2 ทีม 3 ทีม 4 ทีม 5 ทีม 6 ทีม 7 ทีม 8 ทีม 9

ชมภาพบรรยากาศ
รายงานตัวเข้ารับการอบรม
บรรยากาศการเรียน... เรียนอย่างมีความสุข ....และสนุกกับการเรียน
นำเสนอผลงาน ... รับรางวัลกันเพียบเลย