บรรยากาศการอบรมวันที่ 16 -18 ต.ค.2550
เรื่อง..การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
       คุณครูทุกท่านสนุกสนานกับการผลิตสื่อการเรียนการสอน
       ผู้อำนวยการธรรศ ระลึกมูล แจกเกียรติบัตรให้กับครูที่ผ่านการอบรม