บรรยากาศการอบรมวันที่ 14 มิ.ย.2550
เรื่อง..การทำอัลบั้มความรู้
คุณครูทุกท่านสนุกสนานกับการผลิตสื่อการเรียนการสอน